Beläggning På Tänderna

Beläggning på Tänderna – Allt om Tandsten

Tandsten är en hårdnad beläggning som bildas på tänderna, ofta känt som en förkalkning. Det är en vidareutveckling av plack, som är en mjuk beläggning bestående av bland annat bakterier och matrester.

När placket förkalkas blir det till tandsten, vilket är betydligt svårare att avlägsna.

 • Plack
  • En mjuk beläggning på tänderna
  • Består av bakterier, matrester och andra substanser
  • Kan leda till tandsten om det inte avlägsnas regelbundet
 • Tandsten
  • Resultatet av förkalkat plack
  • En hård och fast beläggning som fäster vid tandens yta
  • Svår att avlägsna utan professionell hjälp
Egenskap Plack Tandsten
Konsistens Mjuk Hård
Innehåll Bakterier, matrester Förkalkat plack
Avlägsnande Genom borstning och trådning Professionell rengöring

Orsak till Tandsten

Tandsten bildas när dental biofilm, eller plack, kombineras med mineraler från saliven. Denna process skapar en hård yta på tänderna som inte bara är svår att ta bort, utan också utgör en perfekt yta för ytterligare plackbildning. Detta kan i sin tur leda till allvarliga tandköttsproblem som gingivit och parodontit.

Tandstens Påverkan på Tandhälsan

Den råa ytan som placket skapar är idealisk för att samla mer avfall och bakterier, vilket kan leda till inflammation i tandköttet, känt som gingivit. Om detta inte behandlas kan det utvecklas till parodontit, en allvarligare form av tandköttsinflammation som kan resultera i tandlossning.

Tandstens Typer – Salivsten och Serumsten

Det finns två huvudtyper av tandsten: salivsten och serumsten. Salivsten bildas vanligtvis vid utförsgångarna för saliv och är oftast belägen på tandkronan. Serumsten å andra sidan bildas på rotytan inuti tandköttsfickorna och är ofta svårare att upptäcka och behandla.Beläggning på tänderna, även kallad plack, kan leda till hål och tandköttsproblem om den inte regelbundet tas bort genom tandborstning och tandtråd.

Supragingival och Subgingival Tandsten

Tandsten delas in i supragingival (ovanför tandköttet) och subgingival (under tandköttet). Den supragingivala tandstenen är synlig och lättare att avlägsna, medan den subgingivala ofta är dold under tandköttet och kan orsaka allvarligare tandköttsproblem på grund av det plack som täcker den.

Orsaker till Kalkbildning

Kalkbildningen av tandsten är ofta ett resultat av otillräcklig tandhygien. När tandsten väl har bildats, fäster den sig starkt vid tänderna och blir mycket svår att avlägsna utan professionell hjälp.

Avlägsnande av Tandsten

För att ta bort tandsten måste man ofta uppsöka en tandhygienist eller tandläkare. De använder sig av ultraljud eller handinstrument, såsom kyrett eller sickel, för att skonsamt men effektivt avlägsna tandstenen. Denna process var tidigare känd som depuration.

Behandling av olika Tandstensarter

Medan den supragingivala tandstenen är relativt enkel att avlägsna, är den subgingivala varianten betydligt svårare att behandla. Den är ofta djupt rotad och associerad med tandköttsproblem, vilket gör det nödvändigt med noggrann och regelbunden tandvård.

Estetiska Konsekvenser av Tandsten

I tandstenen bildas ofta oestetiska fläckar som är gulfärgade och mer framträdande än på den rena tandemaljen. Dessa fläckar kan dock avlägsnas av en tandläkare med specialutrustning, som en metalltandborste utformad för att skrapa bort tandstenen.