De flesta tandläkare har sin klinik i Borås stadskärna. Men även i flera yttre stadsdelar finns tandläkare att välja på. I detta fall är det främst folktandvården.
Du väljer själv vilken klinik du vill gå till och kan lätt hitta samtliga kliniker på internet. Här presenterar vi hur du väljer tandläkare, var i Borås de finns belägna och hur priset kan hållas nere.

Välja tandläkare i Borås

Alla barn och ungdomar, upp till 24 år, blir automatiskt listade på den Folktandvård som ligger närmast folkbokföringsadressen. De kommer även få kallelse automatiskt för den årliga kontroll som är grunden för långsiktig god tandvård. Vid önskemål om att byta till en annan tandläkare inom Borås ska en blankett fyllas i och skickas in. Denna kan laddas hem på 1177 Vårdguiden.
Oavsett om du är ungdom eller vuxen har du alltid möjligheten att välja vilken tandläkare du vill gå till. Ofta är det prisnivån som gör att man byter tandläkare men eftersom det är gratis tandvård upp till 24 år är det inte en faktor som påverkar byte upp till den åldern. Bland annat brukar följande vara avgörande för val av tandläkare.

 • Var i Borås finns din tandläkare?
  Bor du centralt i Borås har du flera tandläkare inom ett mindre avstånd. Därmed kan du välja både på folktandvården och privata aktörer utan att behöva åka iväg. Bor du i ytterområdena är det stor sannolikhet att din närmaste tandläkare är en klinik inom folktandvården.
 • Pris för tandvård i Borås?
  Priset kan vara avgörande för vilken tandläkare som väljs. Enklaste sättet att jämföra priser är att titta på klinikernas hemsidor. Det ska även tydligt framgå vid receptionen eller i väntrummet hur mycket olika vanliga behandlingar kostar.
 • Bemötande hos tandläkaren?
  De allra flesta anser att bemötande väger tyngst i val av tandläkare. Det gäller inte minst de som tycker det är obehagligt att få dessa undersökningar och behandlingar. Den som trivs på en klinik byter sällan även om det innebär att man får åka lite längre.

Hitta tandläkare i Borås

Folktandvården i Borås
Samtliga tandläkare inom folktandvården hittas på Folktandvarden.vgregion.se/vara-kliniker. Där är däremot alla ca 150 kliniker i Västra Götaland listade. För att sedan filtrera mot just Borås skrivs stadens namn in i rutan ”Hitta Klinik”. Där kan man sedan välja på Specialistklinik, Akuttandvård, Folktandvård Centrum, Specialist för käkkirurgi samt Specialist för parodontologi. Är det ordinarie undersökning och behandling som önskas är det alltså Folktandvård Centrum som ska väljas. Därmed ser du på en karta var alla kliniker ligger.

Privat tandvård i Borås
Någon sida som presenterar samtliga privata tandläkare i Borås finns inte. Däremot fyller Google Maps denna funktion relativt bra. Är du i Borås räcker det med att söka efter ”Tandläkare” vilket gör att kartfunktionen aktiveras och visar både kliniker från folktandvården och privata aktörer. De allra flesta kliniker markeras ut på en karta och presenteras med kontaktuppgifter.

Boka, Avboka eller ändra en tid hos tandläkare i Borås

Vill du boka en tid hos en tandläkare kan detta ske genom att du antingen ringer kliniken eller genomför bokning via dess hemsida. De flesta större kliniker har nämligen onlinetjänsten som innebär att du kan hantera dina bokningar dygnet runt.

Före ett tandläkarbesök

  • Avbokningsregler hos tandläkare
   Ha koll på avbokningsreglerna då du annars kan behöva betala för uteblivit besök. Det kan exempelvis innebära att du behöver avboka besöket senast 24 timmar innan.
  • Tolk vid tandvård
   Talar du ett annat språk än svenska kan tolk bokas om detta meddelas i förväg. Samtidigt finns det kliniker i Borås som har tandläkare som talar flera olika språk. För vissa kan alltså språkkunskaperna på kliniken vara avgörande för var man vill gå.

Betalning tandläkare
Det är vanligt att tandläkarna enbart har kontantfri betalning. Betalning sker alltså främst med kort. Om det är en dyr behandling kan kostnaden ofta delas upp över flera månader. Här erbjuds ett flertal olika lösningar.

Så får du billigare tandvård

Boka ”Sista Minuten” tandläkartid
I likhet med många städer finns det i Borås ett par tandläkare som erbjuder ”Sista Minuten”-bokningar. Det är bokningar som exempelvis bara kan ske 24 timmar i förväg och bland annat är tider som avbokats av andra personer. Dessa tider har lägre pris.

Tandvårdsbidraget & Högkostnadsskyddet
Tandvårdsbidraget ges ut årligen och är ett grundläggande bidrag som delas ut 1 juli. Från året du fyller 24 till året du fyller 29 samt från det år du fyller 65 år är bidraget 600 kr. I annat fall 300 kr. Detta dras av på valfri faktura efter undersökning eller behandling. Tandvårdsbidraget går att få oavsett vilket tandläkare du väljer att gå till så länge som de är anslutna till Försäkringskassan (vilket de flesta är). Du kan även utnyttja delar av bidraget hos en tandläkare och sedan resterande hos en annan – även om du flyttar från Borås.

Vid vissa diagnoser och sjukdomar kan ytterligare bidrag ges. Det är då en tandläkare alternativt tandhygienist som avgör detta. Bidraget är 600 kr per halvår.
Så länge det inte är kosmetisk tandvård ingår alla kostnader i högkostnadsskyddet. Ett ekonomiskt skydd som innebär att en person aldrig ska behöva betala mer än 3000 kr för tandvård per år.

Fast pris för tandläkare
Om ”Fast pris” på tandvård innebär lägre eller högre pris än annars beror helt på hur mycket tandvård som du kommer behöva under perioden. Men det är i alla fall ett sätt för att undvika oväntade höga kostnader. Du betalar en fast summa varje månad i exempelvis tre år. Hur stor summa som måste betalas avgörs av en grundläggande undersökning men även dina kostvanor, om du är rökare, har piercing osv. Under perioden ges undersökningar, lagningar, rotbehandlingar och akut tandvård.

Oavsett vilken folktandvård du går till så är villkoren samma. Flyttar du från Borås får du även ta med dig avtalet till annan folktandvård i Sverige. Går du hos en privat tandläkare kan avtalen se helt olika ut mellan de olika klinikerna. Önskar du fast pris med abonnemang kan du fråga din tandläkare och även jämföra vad andra kliniker har att erbjuda.

Jämför tandläkarpriserna
Upp till 23 år är tandvården gratis men sen finns fördel att jämföra prisnivåerna. Den regelbundna undersökningen kostar kring 750 – 900 kr. Prisskillnaden är alltså inte speciellt stor. Om du däremot behöver genomföra behandlingar som kostar större belopp kan du absolut spara pengar på att jämföra.