Supragingival Tandsten

Vad Du Behöver Veta om Supragingival Tandsten

Tandsten är en hårdnad beläggning, en förkalkning, på tänderna. Den utgörs främst av förkalkade rester av mjuka tandbeläggningar, det vill säga plack.

Tandstenens bildning är en naturlig process som dock kan förebyggas med god munhygien.När tandsten väl har bildats, är det svårt att avlägsna den utan professionell hjälp.

 • Förebyggande av tandsten
  • Regelbunden tandborstning
  • Användning av tandtråd
  • Munskölj för att minska plack
 • Professionell borttagning
  • Tandläkare eller tandhygienist
  • Specialverktyg och tekniker
  • Regelbundna besök rekommenderas
Faktor Beskrivning
Plack Mjuka beläggningar på tänderna som kan förkalkas och bli till tandsten
Tandsten En hård, kalkliknande avlagring som kan bilda sig på och mellan tänderna
Förebyggande God munhygien, inklusive tandborstning, tandtråd och munskölj
Borttagning Kan endast göras effektivt av en tandläkare eller tandhygienist med rätt verktyg

Hur Bildas Tandsten?

Tandsten bildas av plack (idag oftast benämnd som dental biofilm på svenska) och mineraler. Plack utgörs av en blandning av bakterier, matrester, vävnadsceller som stötts bort, liksom mucin (tjockflytande ämnen från saliv). Tandsten kan bildas när placket som inte avlägsnats förkalkas och blir till en hård substans som fäster vid tanden.

Varför är Tandsten ett Problem?

Plackens råa yta erbjuder ett idealt substrat för vidare plackbildning, vilket i sin tur hotar tandköttets hälsa. Tandsten kan leda till inflammation i tandköttet, gingivit. Tandköttsfickor kan då bildas, vilka i sin tur kan leda till fästeförlust och inflammation i tandfästet, parodontit, vilket vanligen leder till tandlossning.

Salivsten och Serumsten

Placket förkalkas under inverkan av mineral från saliven eller serum, vätskan som tränger fram ur tandköttsfickan. De båda varianterna går under namnen salivsten respektive serumsten. Salivsten bildas på tandkronan vid salivkörtlarnas utförsgångar, medan serumsten formeras på rotytan i tandköttsfickorna.

Supragingival och Subgingival Tandsten

Tandsten kan delas in i supragingival (ovanför tandköttet) – det är den som syns – och i subgingival tandsten (under tandköttet). Supragingival tandsten är kopplad till salivens sammansättning och sitter framförallt på tänderna vid mynningarna av de stora spottkörtlarna. Subgingival tandsten består av mineraliserat plack som täcks av omineraliserat plack.

Orsaker till Tandsten

Kalkbildningen sker i frånvaro av tillräcklig tandhygien. Har den en gång bildats, sitter den vanligen för hårt på tänderna för att kunna tas bort med vad som är tillgängligt i ett normalt hem. Regelbunden tandborstning, användning av tandtråd och munvatten kan hjälpa till att förhindra bildandet av tandsten.Supragingival tandsten är hårdnad plack ovanför tandköttet som kan leda till tandköttsinflammation om den inte avlägsnas.

Avlägsnande av Tandsten

En patient med tandsten måste besöka sin tandhygienist eller eventuellt tandläkare så att tandstenen kan avlägsnas med ultraljud eller handinstrument (kyrett eller sickel). Denna mekaniska infektionsbehandling är viktig för att upprätthålla en god munhälsa och förhindra ytterligare komplikationer.

Utmaningar med Subgingival Tandsten

Den supragingivala tandstenen är i regel lätt att avlägsna. Den subgingivala är svårare att få bort och oftare kopplad till gingivit och parodontit, på grund av det plack som täcker själva tandstenen. Täcket av plack skyddar bakteriernas motståndskraft mot antibiotika och andra bakteriehämmande medel.

Estetiska Aspekter av Tandsten

I kalken bildas oestetiska – oftast gulfärgade – fläckar mycket lättare än på tandemaljen. Tandstenen kan dock avlägsnas av tandläkare genom en speciell tandborste som liknar en krok i metall, med vars hjälp tandläkaren kan skrapa bort tandstenen. Ett rent leende är inte bara viktigt för hälsan utan också för det estetiska intrycket.