I Gävle finns både Folktandvården och en rad privata kliniker. Du väljer själv var du vill få din undersökning och behandling och oavsett val av klinik gäller både tandvårdsbidrag och högkostnadsskydd. Det som skiljer tandläkarna åt är delvis vilka tjänster de erbjuder, pris och inte minst var i Gävle de är belägna.

Folktandvård och privata kliniker i Gävle

Folktandvården har fem allmänkliniker i Gävle. Dessa ligger i Andersberg, Bomhus, Slottstorget, Strömsbro och Sätra. Utöver de allmänna tandläkarna finns även tre platser för specialisttandvård samt orofacial medicin. Om inte något aktivt val sker kommer kallelse att komma från den tandläkare som ligger närmast den adress du är skriven på.

De privata tandläkarna hittas främst i centrala Gävle. Hos de flesta går det att få allmän undersökning och behandling för de behov som upptäckts. En del har även specialiseringar. Det kan vara specialistkompetens inom ett område likväl som att personalen kan många olika språk eller att man vänder sig till personer som tycker det är extrajobbigt att gå till tandläkare.

Priser och bidrag för tandvård

Likt de flesta produkter och tjänster i samhället har tandvård en fri prissättning. Det innebär att prisskillnaden kan vara relativt stor mellan den billigaste och dyraste tandläkaren. Framförallt är det på större behandlingar som prisskillnaderna kan hittas. Är det enbart en ordinarie undersökning är skillnaden inte speciellt stor.

Jämföra priser på tandläkarkliniker

Du har alltid rätten att få en fast pris innan behandling påbörjas.
Förväntas det krävas flera behandlingar ska totalpriset kunna anges. Är det behandlingar som är svåra att bedöma för tandläkarna ska ett ungefärligt pris anges. Detta så man skapar en tydlig prisbild för kunderna och att man därmed lättare ska kunna jämföra priserna på tandläkare i Gävle mot varandra.

Priserna ska synas tydligt i väntrummen.
Det gäller de vanligaste undersökningarna och behandlingarna som sker hos en tandläkaren. Självklart kan det uppstå specialbehandlingar men genom att priserna finns i väntrummet skapas transparens till besökarna.

Tandläkarna visar även priserna på hemsidan.
Det enklaste sättet att jämföra priser är därmed att titta på tandläkarnas hemsidor och ställa dessa priser mot varandra.

Välja tandläkare i Gävle

 • Priser för tandvård
  Det finns vissa prisskillnader för grundläggande undersökning men det är framförallt på de olika behandlingarna som priserna varierar. Har en tandläkare avgjort att du behöver en större behandling – jämför först priserna hos flera kliniker innan du bokar tid för behandling.
 • Läge och kommunikation till tandläkare
  Bor du i centrala Gävle kan det vara en fördel att välja en tandläkare vid Stortorget eller på Söder. Bor du i en stadsdel längre ut kan det vara bekvämt att inte behöva åka in till stan vid tandläkarbesök. Väldigt många väljer att gå till en av de kliniker som ligger i närheten av var man bor. Detta främst för att det är enkelt att ta sig dit.
 • Garantier hos tandläkaren
  Det kan variera något vilken garanti som ges vid större behandlingar. Prata med din tandläkare så du vet vad som ingår.
 • Bemötande från tandläkare
  Även om pris, läge och garantier kan avgöra vilken tandläkare som väljs så är det framförallt bemötande som gör att man stannar kvar – även om det skulle vara lägre pris någon annanstans. Söker du ny tandläkare så hör med vänner var de går och om de anser att de får ett gott bemötande.

Bidrag för tandhälsa

Kom ihåg att tandvård är gratis upp till 24 år och att priserna som anges hos de olika tandläkarna är innan eventuellt tandvårdsbidrag är draget. Har du svårt att betala kostnaden för allmän tandvård kan även bidrag sökas från Gävles socialtjänst.

 • Fri tandvård upp till 24 år
  För dig som är folkbokförd i Gävleborg och är under 24 år är undersökning och behandling av tandläkare gratis. Detta oavsett om du väljer att gå till Folktandvården eller en privat klinik. Detta gäller däremot enbart grundläggande behov vilket det är en tandläkare som avgör. Önskas mer behandling, exempelvis av estetisk karaktär, får detta i så fall betalas själv. I detta fall är finns en stor fördel att jämföra priserna då de kan variera kraftigt.
 • Tandvårdsbidraget
  Tandvårdsbidraget är uppdelat i två delar. Första delen är Allmänna Tandvårdsbidraget vilket är 300kr alternativt 600 kr, vilket avgörs av din ålder. När du besöker en tandläkare kan de direkt se hur mycket du har kvar av bidraget och dra av detta från kommande kostnad. Andra delen är Särskillt Tandvårdsbidrag vilket består av 600 kr per halvårsperiod. Detta ges till patienter som av läkare diagnostiserats till vissa sjukdomar eller specifika funktionsnedsättningar.

  OBS – När du väljer vilken tandläkare som ska få utföra behandlingen bör du först fråga att de kan förmedla tandvårdsbidrag. Detta kan nämligen enbart ske av de tandläkare som är ansluten till Försäkringskassan (vilket de allra flesta kliniker är i Sverige).

 • Högkostnadsskyddet
  Vid det fall du betalat mer än 3000 kr i s.k. referenspriser under en högkostnadsperiod slår högkostnadsskyddet in vilket innebär att du inte behöver betala något extra för behandlingarna. Även detta kan du fråga din tandläkare kring om du har frågor.
 • Bidrag från socialtjänsten
  Har du stort behov av tandvård men inte råd att betala för de behandlingar som krävs? Börja med att kontakta en, eller par, tandläkare i Gävle och be om offert för gällande behandling. Ta sedan med detta till socialtjänsten och förklara ditt behov. Att få bidrag är inte lätt och kräver ofta att socialtjänsten får god insyn i din ekonomi. Men det är en sista väg för de med svag ekonomi.

Så byter du tandläkare

Har du flyttat inom Gävle eller känner dig missnöjd med prisnivå eller service? Du har alltid rätten att byta tandläkare utan att behöva ange orsak till detta. Kontakta den nya tandläkaren och berätta att du vill bli kallad till dem till kommande undersökning eller boka tid för specifik behandling.
Har du en påbörjad behandling hos en annan tandläkare kan det däremot uppstå extrakostnader vid byte av klinik. Detta genom att den nya kliniken kan behöva genomföra undersökningar och avgöra hur de ska gå vidare i behandlingen. Det finns en fördel, men inget krav, att göra klart en behandling innan byte av tandläkare sker.

Reklamation hos tandläkare

Om du inte är nöjd med den behandling du fått bör du i första hand ta kontakt med tandläkare som genomfört behandlingen. Oftast kan denna klinik lösa problemet tillsammans med dig. Är du ändå inte nöjd finns flera alternativ för dig som fått vård hos Folktandvården. Är det privat tandvård kan du vända dig till deras branschorganisation – Privattandläkarna. I nästa steg kan anmälan ske till IVO (inspektionen för vård och omsorg).