Bettskena Tandpressning

Vad är Tandpressning?

Tandpressning, även känd som bruxism, är ett tillstånd där individer omedvetet pressar eller gnisslar sina tänder mot varandra. Detta kan förekomma både under dagen och natten, men är vanligast under sömn.

Orsakerna till tandpressning kan vara många, inklusive stress, ångest, abnorm bettställning eller sömnstörningar.Om det inte behandlas kan tandpressning leda till en rad olika hälsoproblem.

Bettskena och Tandpressning

En bettskena är en vanlig behandlingsmetod för att hantera tandpressning. Den hjälper till att skydda tänderna från slitage och kan även minska spänningar i käkmusklerna. Det finns olika typer av bettskenor som kan anpassas efter individens behov.

 • Användning av bettskena
  • Att bära bettskenan under natten för att förhindra skador från nattligt gnisslande.
  • Att använda bettskenan under stressiga perioder på dagen om daglig tandpressning är ett problem.
 • Typer av bettskenor
  • Skreddarsydda bettskenor som tillverkas av en tandläkare för en perfekt passform.
  • Över-disk bettskenor som kan köpas i butiker och anpassas hemma.
 • Vård och underhåll
  • Regelbunden rengöring av bettskenan för att förhindra bakterieuppbyggnad.
  • Regelbunden kontroll hos tandläkare för att säkerställa att bettskenan fortfarande passar korrekt.
Faktor Beskrivning Relevans för Tandpressning
Stress Emotionell spänning eller ångest som kan leda till omedvetna käkbeteenden. Hög
Ångest En känsla av oro och oro som kan orsaka spänningar i käkmusklerna. Hög
Bettställning Positionen och inpassningen av tänderna som kan påverka käkens rörelser. Medel
Sömnstörningar Problem med sömnmönster som kan bidra till eller förvärra tandpressning. Medel

Tecken och Symptom på Tandpressning

Personer som lider av tandpressning kan uppleva en rad symptom. Vanliga tecken inkluderar tandvärk, käkledssmärta, huvudvärk, ömhet i käkmusklerna, och en känsla av trötthet i ansiktet vid uppvaknande. Dessutom kan tandpressning leda till ökad tandkänslighet och till och med skada på tänderna, såsom sprickbildning eller förlust av tandemalj.

Orsaker till Tandpressning

Även om den exakta orsaken till tandpressning ofta är okänd, finns det flera faktorer som kan bidra till dess utveckling. Stress anses vara en av de främsta orsakerna, men även faktorer som missanpassade bett, andra sömnstörningar som sömnapné, och vissa psykiatriska mediciner har kopplats till tandpressning.

Diagnos av Tandpressning

För att diagnostisera tandpressning, kan en tandläkare undersöka patientens mun för tecken på överdrivet slitage på tänderna och fråga om symptom som käkledssmärta eller huvudvärk. Ibland kan en sömnstudie rekommenderas för att fastställa om tandpressningen sker under sömn.

Behandling med Bettskena

En av de mest effektiva behandlingarna för tandpressning är användningen av en bettskena. En bettskena är en anpassad plastapparat som placeras över tänderna för att skydda dem från de skadliga effekterna av pressning och gnissling. Bettskenor kan minska slitage på tänderna, lindra käkledssmärta och andra symptom associerade med tillståndet.

Fördelar med Bettskenor

Bettskenor erbjuder flera fördelar. De kan hjälpa till att fördela trycket jämnt över käkarna, minska spänningar i käkmusklerna, och förhindra ytterligare skador på tänderna. Dessutom kan de bidra till att minska huvudvärk och förbättra sömnkvaliteten för de som lider av tandpressning under natten.

Anpassning av Bettskenor

Det är viktigt att en bettskena är korrekt anpassad till patientens mun för att säkerställa maximal komfort och effektivitet. Tandläkaren tar avtryck av patientens tänder för att skapa en skena som är skräddarsydd för individens specifika behov. En väl anpassad bettskena bör inte vara obekväm eller störa sömnen.

Alternativa Behandlingsmetoder

Förutom bettskenor finns det andra behandlingsmetoder för tandpressning. Dessa kan inkludera stresshanteringstekniker, ändringar i livsstil, fysioterapi, och i vissa fall medicinering. Ett holistiskt tillvägagångssätt kan vara nödvändigt för att effektivt hantera tandpressning.

Att Tänka på Före Användning av Bettskena

Innan man börjar använda en bettskena är det viktigt att diskutera alla alternativ med en tandläkare. Det är också viktigt att följa tandläkarens instruktioner för skötsel och rengöring av bettskenan för att förebygga munhygienproblem.
Bettskenan minskar skador och smärta från tandpressning genom att skydda tänderna nattetid.

Slutsats

Tandpressning kan vara en skadlig vana som leder till långsiktiga skador på tänder och käkar. Användningen av en bettskena är en beprövad metod för att skydda tänderna och lindra besvär. Genom att samarbeta med en tandläkare kan patienter med tandpressning hitta rätt behandling och återgå till en livsstil med mindre smärta och bättre sömnkvalitet.