Norrköping är en av Sveriges större städer och hyser ett antal tandvårdskliniker. Här kan du få behandlingar som tandreglering, bettskena, implantat och oralkirurgi. Flertalet kliniker erbjuder även akuttandvård.

Tandläkarbehandlingar i Norrköping

Exakt vilka behandlingar som erbjuds av en tandläkare i Norrköping varierar naturligtvis. Många klinikers tandläkare har specialistkompetens inom något område, områden som varierar mellan de olika klinikerna. Det finns dock ett antal vanliga behandlingar som alla kliniker bör kunna erbjuda. Här ger vi ett par exempel.

Tandimplantat

Tandimplantat är en behandling du kan få när du går till en tandläkare i Norrköping. Det är en svensk uppfinning, som i korthet går ut på att man opererar in en skruv av titan i käkbenet. Skruven får sedan läka fast i ett antal månader, varpå man sedan monterar en tand. Viktigt för att resultatet ska bli bra är att tandens storlek, färg, form och generella utseende är anpassat till munnens befintliga tänder.

Bra att känna till är att tandimplantat är en förhållandevis dyr behandling. Det är dyrare än att sätta in en protes eller en brygga, till exempel. Ett exakt pris kan du bara få genom en konsultation hos en tandläkare, men räkna med att priset blir särskilt högt om du ska ersätta fler än en tand, eller en hel tandrad. Även om behandlingen må vara kostsam, så ger den i regel mycket bra resultat. Du får nya tänder som håller livet ut.

Tandblekning hos tandläkare i Norrköping

Flera tandläkare i Norrköping erbjuder tandblekning. Idag finns en rad olika metoder för att få vitare tänder, och klinikernas tillvägagångssätt varierar. Vanligt är att man börjar med en noggrann undersökning för att kontrollera att tänderna inte är skadade och att tandköttet är friskt. Det här är viktigt för resultatet ska bli så bra som det kan bli.

Det går också att sköta sin tandblekning hemma, med olika metoder. Många skulle dock rekommendera att man går till en tandläkare för att få tänderna blekta – med beprövade metoder och erfarna behandlare.

Tandlossning

Tandlossning föregås ofta av att tandköttet är inflammerat. När du går till en tandläkare i Norrköping för att behandla detta, kommer de troligtvis att först och främst fokusera på de bakomliggande orsakerna. Bakterier som skapar inflammationerna kan vara tandsten (hårda beläggningar) eller plack (mjuka beläggningar). Att detta behandlas är steg ett i vård mot tandlossning.

Men en stor del av behandlingen är av förebyggande karaktär. Det mest effektiva man kan göra är att vara noggrann med att regelbundet hålla rent runt tänderna. En inflammation kan skapa en djup spricka i tandköttet, där bakterier kan frodas i lugn och ro. Hur känslig man är mot tandlossning beror till viss del på hur gott immunförsvar man har. Viktigt är att tandsten tas bort i tid, vilket görs av en tandläkare med speciella instrument.

Rotfyllning

När bakterier har kommit in i tanden och tagit sig ned i tandroten, måste de avlägsnas. Det här är en grundläggande behandling som du kan få av kliniken i Norrköping som är närmast dig. Om bakterierna inte avlägsnas, finns en risk att de sprider sig under tanden, längre ut i benet.

När så sker uppstår ofta tandvärk. Bakterierna börjar trycka mot benet under roten, vilket gör tanden öm. Lösningen på det här är en rotbehandling, eller rotfyllning som det brukar kallas. Kort och gott innebär det att man gör rent i tanden.

Många har en fasa för att göra behandlingen. Man bör dock känna till att ingen smärta uppstår, eftersom tanden bedövas. Ofta är behandlingen klar på ett besök, men ibland kan det krävas två, tre (eller till och med fler besök) innan arbetet är helt klart. Det är mycket viktigt att det blir helt rent under tanden.

Tandvårdsförsäkring, stöd och kostnader i Norrköping

Tandläkaren bör besökas regelbundet. Viktigare blir det ju äldre man blir, eftersom tänderna och munnen överlag blir känsligare för skador och sjukdomar. Om ett problem väl uppstår, är det viktigt att man behandlar det så fort som möjligt. Annars finns en överhängande risk att problemet snabbt förvärras.

Det statliga tandvårdsstödet subventionerar tandvårdskostnaderna. Stödet består av tre delar, kan man säga:

  • Det allmänna tandvårdsbidraget. Det allmänna tandvårdsbidraget är ett bidrag som betalas ut en gång om året, och som används för att betala delar av ens tandvårdskostnader.
  • Högkostnadsskyddet. En del behandlingar kan bli riktigt dyra. När referenspriserna för tandvård går över 3 000 kronor inom ett år får du, med hjälp av högkostnadsskyddet, avdrag på delar av kostnader som överstiger den summan.
  • Särskilt tandvårdsbidrag. Särskilt tandvårdsbidrag, STB, ges till den med sjukdom som påverkar tänderna. För att få det brukar ett läkarintyg krävas, som visar vilken sjukdom har. Summan är på 600 kronor per halvår.

Tandläkare för barn och ungdomar i Norrköping

Barn och ungdomar, upp till 23 år, har rätt att gå till tandläkaren utan att behöva betala. I en del landsting kan åldersgränsen vara högre, men i Region Östergötland (där Norrköping ligger) behöver man betala från det år man fyller 24 år, som i övriga landsting. I princip samtliga behandlingar och undersökningar är kostnadsfria för barn och ungdomar, oavsett om du går till folktandvården eller till en privat klinik.

Privata försäkringar hos tandläkare

Trots statliga subventioneringar kan tandvård i Sverige bli dyrt. Den som vill skydda sig lite extra mot oförutsedda avgifter, kan välja att teckna en privat tandvårdsförsäkring hos försäkringsbolaget. Bra att känna till är att dessa försäkringar ofta är ganska dyra. Samtidigt är det ett bra skydd att ha om du skulle behöva rotfylla en hel tandrad, eller laga flera tänder, till exempel. Normalt betalar man ingen självrisk på dessa försäkringar.

Folktandvården eller privat tandläkare i Norrköping?

I Norrköping finns folktandvården, men också flertalet privata kliniker. Det bör inte innebära någon större praktisk skillnad för dig, om du väljer det ena eller det andra alternativet. Det stora urvalet gör dock att du kan välja att gå till en klinik du tycker om, med tandläkare och hygienister som du känner ett stort förtroende för. En annan faktor är läget – avstånden i Norrköping är inte jättestora, men många tycker det är bekvämt att ha bara en kort promenad till tandläkaren.