Frätskada Tand

Vad är Tanderosion?

Tanderosion är en process där tandemaljen gradvis bryts ner på grund av syraangrepp. Denna typ av frätskada kan uppkomma genom konsumtion av syrahaltiga livsmedel och drycker, till exempel läsk och citrusfrukter.

Det kan också vara en följd av interna faktorer som magsaft som kommer i kontakt med tänderna vid tillstånd som gastroesofagal refluxsjukdom eller vid upprepade kräkningar, som kan förekomma vid ätstörningar som bulimi.Tanderosion är en allvarlig fråga eftersom den kan leda till permanenta skador på tänderna.

Orsaker till Tanderosion

 • Externa orsaker:
  • Konsumtion av syrahaltiga livsmedel och drycker
  • Direkt kontakt med sura ämnen
  • Överdriven användning av munskölj som innehåller syror
 • Interna orsaker:
  • Gastroesofagal refluxsjukdom (GERD)
  • Upprepade kräkningar, som vid ätstörningar
  • Genetiska faktorer och salivens sammansättning

Effekter av Tanderosion

Effekt Beskrivning Förebyggande Åtgärder
Ökad känslighet När emaljen bryts ner blir tänderna mer känsliga för temperaturförändringar och sötsaker. Använd tandkräm för känsliga tänder och undvik syrahaltiga livsmedel.
Missfärgning Tänder blir gulare eftersom dentinet, ett mörkare lager under emaljen, blir mer synligt. Regelbunden professionell rengöring och användning av blekningsprodukter.
Strukturella skador Skador på tandstrukturen kan inkludera sprickor och förlust av tandsubstans. Ha en bra munhygienrutin och besök tandläkaren regelbundet för kontroll.

Hur Uppstår Tanderosion?

När man konsumerar syrahaltiga födoämnen, som exempelvis läsk eller fruktjuice, blir tandemaljen mjukare och mer sårbar för slitage. Saliven spelar en viktig roll i att neutralisera syran och hjälpa till att återställa den naturliga balansen i munnen. Om munnen dock utsätts för frekventa syraattacker, hinner inte saliven reparera emaljen tillräckligt snabbt. Detta kan leda till att små bitar av emaljen nöts bort, vilket gradvis reducerar tandytan och orsakar skador.

Tidiga Tecken på Tanderosion

Det kan vara svårt att upptäcka tanderosion i dess tidiga skeden eftersom förändringarna är subtila. Tänderna kan börja visa tecken på missfärgning eftersom det underliggande dentinet blir mer synligt när emaljen tunnas ut. Ytterligare indikationer inkluderar ökat isbildande och att tänderna tar en mer genomskinlig utseende vid kanterna. Sprickor och små frakturer på tandytan kan också vara en indikation på att emaljen har försvagats.

Orsaker till Tanderosion

Syrarika livsmedel och drycker är bland de primära orsakerna till tanderosion. Detta inkluderar populära val som läsk, sportdrycker, och fruktjuicer. Sjukdomstillstånd som bulimi och gastroesofagal refluxsjukdom kan också leda till ökad syraexponering för tänderna. Dessutom kan en stor alkoholkonsumtion bidra till problemet då alkohol ofta är sur och kan stimulera magsaftproduktionen.

Förebyggande av Tanderosion

För att förhindra tanderosion är det viktigt att begränsa intaget av syrahaltiga livsmedel och drycker. Att dricka genom ett sugrör kan minska kontakt mellan syran och tänderna. God munhygien är också avgörande; det innebär att borsta tänderna med en fluoridtandkräm och att använda fluorskölj. Regelbundna besök hos tandläkaren för kontroller och rengöringar är också viktiga för att upptäcka och hantera tanderosion i tidiga skeden.
Frätskada på en tand kan orsakas av syraangrepp som eroderar emaljen och leder till ökad känslighet och risk för karies.

Behandling av Tanderosion

När tanderosion har upptäckts finns det flera behandlingsalternativ beroende på skadans omfattning. I milda fall kan det räcka med att tillämpa förebyggande åtgärder för att stoppa ytterligare skador. I mer avancerade fall kan det bli nödvändigt med tandrestaurationer som kronor eller fasetter för att återställa tändernas utseende och funktion. I vissa fall kan även tandimplantat bli aktuella.

Sammanfattning

Tanderosion är en gradvis process som kan leda till allvarliga och permanenta skador på tänderna. Det är viktigt att vara medveten om orsakerna och tidiga tecken på tanderosion för att kunna vidta lämpliga förebyggande åtgärder. Regelbundet underhåll av god munhygien och professionell vård är nyckeln till att skydda dina tänder mot frätskador.