Tandläkare Behörighet

Grundläggande Utbildningskrav för Tandläkarens Väg till Behörighet

För att bli tandläkare i Sverige krävs det att man genomgår en akademisk yrkesutbildning och erhåller en yrkeslegitimation. Utbildningen för en blivande tandläkare omfattar en bred kunskap inom diagnostik och behandling av sjukdomar i munhålan och dess angränsande vävnader.

Utbildningen ger också rätt att förskriva ett begränsat antal läkemedel, vilket är en viktig del av tandvården.

 • Akademisk yrkesutbildning
  • Teoretiska studier i ämnen som anatomi, fysiologi och farmakologi
  • Praktiska moment inkluderar klinisk träning under övervakning
 • Yrkeslegitimation
  • Krävs för att få praktisera som tandläkare
  • Utfärdas av Socialstyrelsen i Sverige efter avslutad utbildning
 • Diagnostik och behandling
  • Förmåga att identifiera orala sjukdomar
  • Kompetens att utföra behandlingar och kirurgiska ingrepp
 • Förskrivning av läkemedel
  • Tandläkare får förskriva läkemedel inom sitt kompetensområde
  • Begränsad till vissa läkemedelsgrupper
Utbildningens Del Varaktighet Innehåll
Grundutbildning 5 år Teori och praktik inom odontologi
Tentamen Varierande Examinationer för att säkerställa kunskapsnivå
Legitimation Efter utbildning Utfärdas av Socialstyrelsen
Fortsatt utbildning Efter behov Specialiseringar och fördjupning

Historisk Utveckling av Tandläkaryrket

Sverige har en lång historia av reglering för tandläkaryrket. Sedan år 1797 har det krävts en examen för att få utöva yrket. Genom åren har det skett en utveckling där tandläkarutbildningen har integrerats med universiteten och därmed blivit en del av det högre utbildningssystemet. Idag är tandläkare en skyddad yrkestitel och regleras av lagar och förordningar.

Legitimationsprocessen i Sverige

För att bli legitimerad tandläkare i Sverige krävs det att man har avlagt examen från en odontologisk institution vid ett universitet eller högskola. Detta följs av en period där tandläkaren får sin tandläkarlegitimation utfärdad av Socialstyrelsen. Tidigare var en period av allmäntjänstgöring (AT) nödvändig, men denna del av processen har förändrats över tid.

Förändringar i Allmäntjänstgöring

Under 1990-talet avskaffades kravet på AT-tjänstgöring för tandläkare, eftersom deras kompetens ansågs vara tillräcklig direkt efter utbildningen. Trots diskussioner om att återinföra AT-perioden har detta inte skett, mycket på grund av universitetens motstånd mot att använda nyutexaminerade tandläkare som en form av billig arbetskraft under spartider.
För att bli tandläkare i Sverige krävs legitimation från Socialstyrelsen efter avslutad tandläkarutbildning.

Traineeår som Alternativ till AT-tjänstgöring

Som ett alternativ till den traditionella AT-tjänstgöringen erbjuder många landsting och privata aktörer ett traineeår. Under detta år arbetar den nyutexaminerade tandläkaren under handledning av en mer erfaren mentor. Syftet är att ge den nya tandläkaren praktisk erfarenhet och en mjuk övergång till yrkeslivet.

Djurtandvård och Tandläkare

Utöver mänsklig tandvård får tandläkare även utföra djurtandvård efter att ha genomgått särskild kursutbildning. Detta är ett relativt nytt område för tandläkare och utvidgar deras behörighet till att också inkludera vård av djurs tandsjukdomar.

Behörighetskrav för Tandläkarutbildningen

För att bli antagen till tandläkarutbildningen i Sverige krävs det att man har genomgått ett naturvetenskapligt program på gymnasiet och har särskild högskolebehörighet. Detta inkluderar kurser i matematik, biologi, kemi och fysik. Tandläkarutbildningen är fem år lång och finns vid flera universitet och högskolor i landet.

Utbildningens Innehåll och Fokus

Tandläkarutbildningen inleds med två år av basmedicinska ämnen som kemi och anatomi. Därefter följer tre år av mer specialiserad utbildning i diagnostik och behandling av sjukdomar i munhålan. Utbildningarna skiljer sig något åt mellan de olika lärosätena, där vissa fokuserar mer på praktisk utbildning och andra mer på forskning och teori.

Specialisering och Vidareutbildning

Efter grundutbildningen och erhållen legitimation kan tandläkare välja att specialisera sig inom olika områden av tandvården genom vidareutbildning och tjänstgöring. Detta kan inkludera områden som ortodonti, käkkirurgi eller pedodonti. Specialiseringen innebär ytterligare studier och praktisk erfarenhet inom det valda området.