Feber Vid Tandsprickning

Vad är Tandsprickning?

Tandsprickning är en naturlig process där ett spädbarns första tänder, även kända som mjölktänder, börjar synas genom tandköttet. Denna fas i ett barns utveckling kan inledas så tidigt som vid tre månaders ålder eller påbörjas så sent som vid tolv månaders ålder.

Den första tanden visar sig oftast mellan sex och nio månaders ålder.

Det är en lång process där alla 20 tänder gradvis bryter igenom, vanligtvis i par. Under denna tid frigörs speciella kemikalier i kroppen som får vissa celler i tandköttet att dö och separera, vilket möjliggör för tänderna att tränga fram.

Feber Vid Tandsprickning

Det är inte ovanligt att spädbarn kan uppleva feber i samband med tandsprickning. Även om det är en del av processen, är det viktigt att övervaka barnets temperatur och allmäntillstånd.

 • Tecken och symptom på tandsprickning
  • Ökad salivering
  • En svullnad eller en knöl i tandköttet
  • En tendens att bita eller gnaga på hårda föremål
  • Irritabilitet eller gråt
  • Feber, även om det bör noteras att hög feber inte är normalt och bör utvärderas av en läkare
 • Lindring av symtom
  • Ge barnet något kallt att tugga på, såsom en tandsprickningsring som har kylts i kylskåpet
  • Mild massage av tandköttet med en ren finger eller en liten, kall sked
  • Användning av smärtlindrande gel speciellt framtagen för spädbarn
  • Om febern är ihållande eller mycket hög, kontakta barnets läkare
Ålder Första tecken Vanliga symtom
3-12 månader Spädbarnets första tänder (mjölktänder) börjar synas Feber, irritabilitet, ökad salivering, tandköttssvullnad
6-9 månader Första tanden vanligtvis synlig Behov av att gnaga, svårigheter att sova
Upp till 3 år Alla 20 mjölktänderna har brutit igenom Periodvis obehag och irritabilitet

Normala Symptom Vid Tandsprickning

Tandsprickning kan leda till en rad symptom, där en lätt förhöjd temperatur är vanlig. Det är dock viktigt att notera att denna temperaturökning sällan når nivåer som skulle betraktas som feber. En temperatur på 37,8 till 38,3 °C kan upplevas, men detta anses ligga inom det normala spektrumet för tandsprickning. Om temperaturen överstiger dessa värden är det ofta ett tecken på en underliggande infektion snarare än en direkt följd av tandsprickningen.

Feber Kontra Tandsprickning

Det är en vanlig missuppfattning att tandsprickning orsakar hög feber. Om ett barn under tandsprickningsfasen uppvisar hög feber bör detta inte enbart tillskrivas tandsprickningen. En hög feber kan indikera närvaron av en infektion, såsom herpesvirus, vilket är vanligt bland barn i tandsprickningsåldern. I dessa fall är det viktigt att konsultera en läkare för att utesluta andra orsaker till febern.

När Ska Man Söka Vård?

Om barnet har en temperatur över 38,3 °C, eller om febern kvarstår i flera dagar, bör man söka medicinsk rådgivning. Det är även viktigt att vara uppmärksam på andra symptom som kan tyda på en infektion, såsom utmattning, irritabilitet, eller aptitlöshet. Tandsprickning i sig själv kräver sällan medicinsk intervention, men det är avgörande att utesluta andra sjukdomar som kan kräva behandling.
Feber vid tandsprickning är vanligt hos små barn och kan lindras med kylbitringar och extra kärlek.

Behandling och Lindring av Symptom

För att lindra obehaget som associeras med tandsprickning finns det flera metoder som kan användas. Tuggande på tandsprickningsleksaker kan ge lättnad, liksom användning av tandsprickningsgel som kan appliceras direkt på tandköttet. Det är dock viktigt att dessa produkter används enligt anvisningarna och att föräldrarna övervakar barnet för att förhindra kvävningsrisk. I vissa fall kan läkare rekommendera smärtstillande medel som är säkra för spädbarn.

Myter Om Tandsprickning och Feber

Det finns många myter och missförstånd kring tandsprickning och feber. En av de mest utbredda är att tandsprickning orsakar hög feber och andra svåra sjukdomar. Det är viktigt att skilja mellan de symptom som är normala för tandsprickning och de som kan tyda på en allvarligare hälsotillstånd. Föräldrar och vårdgivare bör ha god kunskap om dessa skillnader för att kunna ge barnet rätt vård och uppmärksamhet.

Sammanfattning

Tandsprickning är en naturlig del av ett barns utveckling och kan medföra milda symptom såsom lätt förhöjd temperatur. Det är dock viktigt att inte förväxla dessa symptom med de som är associerade med feber och infektioner. Föräldrar bör vara observanta och söka medicinsk rådgivning om feber eller andra ovanliga symptom uppträder under tandsprickningsperioden. Genom att förstå vad som är normalt och vad som inte är det kan föräldrar bättre stötta sina barn genom denna utvecklingsfas.