Feber Tandsprickning

Feber och Tandsprickning – Vad Föräldrar Bör Veta

Tandsprickning är en naturlig process som alla spädbarn går igenom när deras första tänder, även kända som mjölktänder, börjar växa fram. Denna process kan starta så tidigt som vid tre månaders ålder och fortsätta tills barnet är ungefär tre år.

Under tandsprickningen kan barnet uppleva obehag och irritation i tandköttet, eftersom tänderna trycker igenom.

Det är inte ovanligt att se att de första tänderna dyker upp mellan sex och nio månaders ålder. Kemikalier i kroppen bidrar till att celler i tandköttet bryts ner, vilket tillåter tänderna att bryta igenom.

 • Symptom på Tandsprickning
  • Irritation i tandköttet
  • Ökad dregling
  • Behovet av att bita och tugga på hårda föremål
 • Lindring för Barnet
  • Kylning av tandköttet med en kall tvättlapp
  • Användning av tandsprickningsringar
  • Lätt massage på tandköttet
Ålder Antal Tänder Vanliga Symptom
3-6 månader 2-4 Dregling, behov av att tugga
6-9 månader 4-8 Irritation i tandköttet, lätt feber
9-12 månader 8-12 Obehag, störda sömnvanor

Är Feber och Tandsprickning Relaterade?

Det är en vanlig missuppfattning att tandsprickning orsakar hög feber. Även om tandsprickning kan leda till en lätt temperaturökning, bör den inte nå febergränserna. Feber definieras som en kroppstemperatur över 37,8 °C. Om ett barn har en högre temperatur under tandsprickningen, är det troligt att det beror på en infektion och inte själva tandsprickningsprocessen.

Identifiering av Symptom på Tandsprickning

Förutom en lätt förhöjd temperatur, kan tandsprickning åtföljas av andra symptom såsom dreglande, en tendens att bita på hårda föremål, och en allmän orolighet. Barnet kan också visa tecken på smärta eller obehag i tandköttet. Det är viktigt för föräldrar att kunna identifiera dessa symptom för att kunna ge rätt stöd och lindring till sitt barn.
Feber vid tandsprickning kan vara jobbig för små barn, men mild smärtlindring och kylbitringar hjälper ofta.

Behandlingsmetoder för Tandsprickningssymptom

För att lindra obehaget som kommer med tandsprickning, kan föräldrar använda sig av olika behandlingsmetoder. Dessa inkluderar att ge barnet tandsprickningsleksaker att tugga på eller att massera barnets tandkött försiktigt med en ren finger eller en liten, kall sked. I vissa fall kan barnläkare rekommendera smärtlindrande medel som är säkra för spädbarn.

När ska man söka Medicinsk Hjälp?

Om barnet uppvisar symptom som en hög feber, ihållande gråt eller tecken på en infektion, är det viktigt att kontakta hälsovården. Dessa symptom kan vara tecken på att något annat än tandsprickning är problemet, såsom en virus- eller bakterieinfektion som behöver behandling.

Myter om Tandsprickning och Feber

Det finns många myter och missförstånd när det gäller tandsprickning och feber. En av de vanligaste är att tandsprickning kan orsaka hög feber eller till och med en feberkramp. Dessa påståenden har dock inte vetenskapligt stöd. Föräldrar bör vara medvetna om dessa myter och istället fokusera på faktiska symptom och rekommenderade behandlingsmetoder.

Sammanfattning

Tandsprickning är en normal del av ett barns utveckling och kan orsaka mild obehag och en liten temperaturökning. Det är dock inte sannolikt att tandsprickning i sig leder till feber. Föräldrar bör vara uppmärksamma på barnets symptom och vid behov söka medicinsk hjälp. Genom att följa råd från hälsovårdspersonal och använda sig av säkra behandlingsmetoder, kan föräldrar hjälpa sitt barn att hantera tandsprickningens utmaningar på ett effektivt sätt.