Fistel Tandkött

Vad är en Tandböld?

En tandböld är en ansamling av var som bildas till följd av en infektion i tandens pulpa, käkbenet eller tandköttet. Detta smärtsamma tillstånd kan orsakas av karies (hål i tänderna) eller skador som leder till inflammation i tandroten.

Fistel i Tandköttet – En Följd av Tandböld

Symptomen på en tandböld inkluderar svullnad i ansiktet, ömhet vid beröring, och i vissa fall, smärta som strålar ut mot örat eller ögat. När man trycker på den drabbade tanden eller försöker äta kan man uppleva en markant ökning av smärtan.

 • Orsaker till Tandböld
  • Infektion i tandens pulpa
  • Infektion i käkbenet
  • Infektion i tandköttet
 • Vanliga Symptom
  • Svullnad i ansiktet
  • Ömhet vid beröring
  • Smärta som strålar ut mot örat eller ögat
  • Ökad smärta vid tuggning eller tryck
Symptom Beskrivning
Svullnad Ansiktet kan svullna upp till följd av infektionen och varansamlingen.
Ömhet Den drabbade tanden och området runtomkring blir ömt vid beröring.
Utstrålande smärta Smärtan kan stråla ut mot örat eller ögat, vilket indikerar att infektionen sprider sig.
Smärta vid tuggning Smärtan ökar markant när man tuggar eller trycker på den drabbade tanden.

Behandling av Akut Tandböld

Behandlingen av en akut tandböld kan innefatta att punktera bölden för att dränera var, eller att använda antibiotika för att bekämpa infektionen. Det är dock viktigt att även åtgärda den underliggande orsaken till tandbölden, vilket kan innebära att tanden behöver dras ut, rotfyllas eller att man behöver genomgå en behandling av tandköttet för att förhindra återkommande infektioner.

Från Tandböld till Fistel

Om en tandböld inte behandlas kan den leda till att en fistel bildas. En fistel är en kanal som kroppen skapar för att tömma var från en infektionsplats. En tandköttsfistel uppstår när var tömmer sig in i munslemhinnan, medan en hudfistel tömmer varet genom huden. Dessa kan vara mindre smärtsamma än den ursprungliga bölden, eftersom de tillåter var att dräneras, men de är tecken på en fortsatt infektion som kräver tandvård.

Kronisk Inflammation och Följdverkningar

En obehandlad tandböld kan resultera i kronisk inflammation och allvarliga komplikationer. Om infektionen sprider sig till andra delar av kroppen kan det leda till allvarliga hälsoproblem. Historiskt sett har obehandlade tandbölder till och med resulterat i dödsfall, som i fallet med modedesignern Hugo Ferdinand Boss som avled 1948 till följd av komplikationer från en obehandlad tandböld.

Diagnos och Identifiering av Fistlar

För att diagnostisera en fistel i tandköttet, kommer tandläkaren att göra en klinisk undersökning och kan komplettera med röntgenbilder för att bedöma omfattningen av infektionen. En fistel kan ofta identifieras som en liten bula eller öppning i tandköttet, varifrån det ibland kan rinna var.

Behandling av Tandköttsfistel

Behandlingen av en tandköttsfistel syftar till att eliminera infektionen och förhindra framtida uppkomst av fistlar. Detta kan innebära en rotfyllning för att rensa ut infekterat material från tandens rötter, eller i vissa fall, kirurgiskt ingrepp för att ta bort fisteln och rengöra området. Efter behandlingen är det viktigt med god munhygien och regelbundna tandläkarbesök för att förebygga nya infektioner.

Prevention av Tandböld och Fistel

För att förhindra både tandböld och fistel är det avgörande att upprätthålla en god munhygien. Detta inkluderar regelbunden tandborstning, användning av tandtråd och munskölj samt att undvika överdriven konsumtion av sockerhaltiga livsmedel och drycker. Dessutom är det viktigt att inte försumma regelbundna tandläkarbesök för att tidigt upptäcka och behandla eventuella problem.
En fistel i tandköttet är ett varningsmärke på en infektion som kan behöva behandling av tandläkare.

Sammanfattning

En fistel i tandköttet är en allvarlig komplikation som kan uppstå till följd av en obehandlad tandböld. Det är viktigt att söka tandvård om man misstänker att man har en tandböld för att undvika ytterligare komplikationer som fistlar. Genom att upprätthålla god munhygien och besöka tandläkaren regelbundet kan man minska risken för dessa smärtsamma och potentiellt farliga tillstånd.