Vad Är Tandsten

Vad Är Tandsten?

Tandsten är en hårdnad beläggning, en förkalkning, på tänderna. Den utgörs främst av förkalkade rester av mjuka tandbeläggningar, det vill säga plack.

Tandsten kan uppstå på tändernas ytor och under tandköttet och är känt för att bidra till diverse tandproblem om den inte tas bort regelbundet.

 • Orsaker till Tandsten:
  • Ansamlas främst av förkalkade rester av plack.
  • Uppstår när plack inte avlägsnas och mineraler i saliven hårdnar placket till tandsten.
 • Konsekvenser av Tandsten:
  • Kan bidra till tandköttsinflammation och tandlossning.
  • Är svår att avlägsna utan professionell hjälp.
 • Förebyggande åtgärder:
  • Regelbunden tandborstning och användning av tandtråd.
  • Professionell tandrengöring hos tandläkare eller tandhygienist.
Faktor Beskrivning
Plack Mjuk beläggning som består av bakterier och matrester.
Mineralisering Processen där plack omvandlas till tandsten genom inlagring av mineraler.
Tandstenens plats Kan bildas ovanför och under tandköttet.
Avlägsnande Kräver professionell rengöring för att tas bort effektivt.

Ursprung och Bildning

Tandsten bildas av plack (idag oftast benämnd som dental biofilm på svenska) och mineraler. Plack består av en blandning av bakterier, matrester, vävnadsceller som stötts bort, liksom mucin (tjockflytande ämnen från saliv).

Risker med Tandsten

Plackets råa yta erbjuder ett idealt substrat för vidare plackbildning, vilket i sin tur hotar tandköttets hälsa. Tandsten kan leda till inflammation i tandköttet, gingivit. Tandköttsfickor kan då bildas, vilka i sin tur kan leda till fästeförlust och inflammation i tandfästet, parodontit, vilket vanligen leder till tandlossning.

Tandstens Typer

Placket förkalkas under inverkan av mineral från saliven eller serum, vätskan som tränger fram ur tandköttsfickan. De båda varianterna går under namnen salivsten respektive serumsten. Salivsten bildas på tandkronan vid salivkörtlarnas utförsgångar, medan serumsten formeras på rotytan i tandköttsfickorna.

Klassificering av Tandsten

Tandsten kan delas in i supragingival tandsten (ovanför tandköttet) – det är den som syns – och i subgingival tandsten (under tandköttet). Supragingival tandsten är i stort kopplad till salivens sammansättning och sitter i första hand på tänderna vid mynningarna av de stora spottkörtlarna. Subgingival tandsten består av mineraliserat plack som täcks av omineraliserat plack.
Tandsten är härdade plackavlagringar som fäster vid tänderna och kan leda till tandköttsinflammation om de inte avlägsnas regelbundet.

Orsaker till Tandstensbildning

Kalkbildningen sker i frånvaro av tillräcklig tandhygien. Har den en gång bildats, sitter den vanligen för hårt på tänderna för att kunna tas bort med vad som är tillgängligt i ett normalt hem.

Behandling av Tandsten

En patient med tandsten måste besöka sin tandhygienist eller eventuellt tandläkare så att tandstenen kan avlägsnas med ultraljud eller handinstrument (kyrett eller sickel). Denna mekaniska infektionsbehandling har tidigare benämnts som depuration.

Avlägsnande av Tandsten

Den supragingivala tandstenen är i regel lätt att avlägsna. Den subgingivala är svårare att få bort och oftare kopplad till gingivit och parodontit, på grund av det plack som täcker själva tandstenen. Täcket av plack skyddar bakteriernas motståndskraft mot antibiotika och andra bakteriehämmande medel.

Estetiska Aspekter av Tandsten

I kalken bildas oestetiska – oftast gulfärgade – fläckar mycket lättare än på tandemaljen. Tandstenen kan dock avlägsnas av tandläkare genom en speciell tandborste som liknar en krok i metall, med vars hjälp tandläkaren kan skrapa bort tandstenen.