När Kommer Första Tanden

När Kommer Första Tanden?

Tandsprickning är en viktig milstolpe i ett spädbarns utveckling. Det är processen där spädbarnets första tänder, ofta benämnda som mjölktänder, börjar framträda genom tandköttet.

Även om processen kan inledas vid olika åldrar, är det vanligt att de första tecknen på tandsprickning uppstår mellan tre till tolv månaders ålder.

Den första tanden visar sig oftast mellan sex och nio månaders ålder, men detta kan variera stort mellan olika barn.

Symptom och tecken på tandsprickning

  • Drooling – Ökad salivproduktion kan vara ett av de första tecknen.
  • Tuggande och bitande – Barnet kan börja tugga och bita på saker för att lindra obehaget.
  • Irritabilitet eller orolighet – Många barn blir mer oroliga eller irriterade när de får tänder.
  • Svullna och ömma tandkött – Tandköttet kan vara rodnat och svullet där tanden är på väg upp.
  • Avvisande av mat – Barnet kan vara mindre intresserat av mat på grund av obehaget i tandköttet.
  • Sömnproblem – Obehaget kan även störa barnets sömn.

Genomsnittlig ålder för tandsprickning

Tand Genomsnittlig ålder för framträdande
Nedre centrala framtänder 6-10 månader
Övre centrala framtänder 8-12 månader
Övre sidoframtänder 9-13 månader
Nedre sidoframtänder 10-16 månader
Första kindtänder 13-19 månader
Hörntänder (huggtänder) 16-23 månader
Andra kindtänder 23-33 månader

Tecken på tandsprickning

Under tandsprickningen kan barnet visa tecken på obehag och irritabilitet. Föräldrar kan märka att barnet dreglar mer än vanligt, har en tendens att bita på saker, och kan vara mer gnälligt. Det är också vanligt att spädbarnet har en lätt svullnad eller rodnad i tandköttet där tanden är på väg att bryta igenom.

Temporära besvär och feber

Tandsprickning kan leda till lätt förhöjd temperatur, men den ska normalt inte nå febernivåer. Om barnet uppvisar högre temperaturer, kan det vara tecken på en infektion, såsom herpesvirus, vilket är vanligt bland barn i tandsprickningsåldern. Föräldrar bör vara uppmärksamma på barnets allmäntillstånd och inte tveka att kontakta sjukvård om febern är hög eller om barnet verkar påverkat.

Varaktigheten av tandsprickningen

Processen för att alla 20 mjölktänder ska komma fram kan ta flera år. Tänderna spricker ofta fram i par, vilket kan innebära att perioder av obehag kan komma och gå. Det är viktigt att föräldrar är tålmodiga och ger stöd genom hela processen.

Lindring av tandsprickningssymtom

För att lindra obehaget som tandsprickning kan orsaka finns det flera metoder. Att ge barnet tandsprickningsleksaker att bita på kan hjälpa till att minska obehaget. Kylning av leksakerna kan också ge ytterligare lindring. Föräldrar kan även massera barnets tandkött försiktigt med en ren finger eller använda tandsprickningsgel om så rekommenderas av en barnläkare.Bebisars första tand brukar dyka upp runt 6 månaders ålder, men det varierar stort mellan olika barn.

När man ska söka hjälp

Om ett barn verkar ha ovanligt mycket obehag, eller om föräldrarna är osäkra på symtomen, bör de inte tveka att söka råd hos en barnläkare. Det är särskilt viktigt att söka medicinsk hjälp om barnet har hög feber, då det kan vara tecken på en annan underliggande infektion som behöver behandlas.

Sammanfattning

Tandsprickning är en naturlig del av ett barns utveckling, men det kan vara en utmanande tid för både barn och föräldrar. Genom att känna till tecknen på tandsprickning och hur man kan lindra symtomen, kan föräldrar hjälpa sina barn att komma igenom denna period med så lite obehag som möjligt. Kom ihåg att varje barn är unikt och att tidsramen för när den första tanden dyker upp kan variera.