Tandläkarhögskolan Malmö

Historisk Överblick – Tandvårdshögskolan Malmö

Tandvårdshögskolan i Malmö är en institution med en rik historia som går tillbaka till år 1948. Ursprungligen en självständig tandläkarhögskola, blev den del av Lunds universitet år 1964 och senare överfördes den till Malmö universitet år 1999.

Före detta var den känd som Kungliga Tandläkarhögskolan och hade smeknamnet ”Käftis” bland studenterna.

 • Grundande
  • År: 1948
  • Ursprunglig status: Självständig tandläkarhögskola
 • Affiliering med Lunds universitet
  • År: 1964
 • Överföring till Malmö universitet
  • År: 1999
 • Smeknamn
  • Känt som: Kungliga Tandläkarhögskolan
  • Studenternas smeknamn: Käftis
Årtal Händelse Anmärkning
1948 Grundande av Tandvårdshögskolan Självständig institution
1964 Inlemmades i Lunds universitet Expansion och utveckling
1999 Överfördes till Malmö universitet Nytt skede i utbildningens historia

Behovet av Tandläkarutbildning

Under tidigt 1900-tal var Tandläkareinstitutet i Stockholm den enda platsen för tandläkarutbildning i Sverige. Med en växande befolkning och ökad sockerkonsumtion uppstod ett skriande behov av fler tandläkare. Etableringen av folktandvården år 1938 förstärkte detta behov, och till slut beslutade riksdagen år 1946 att en ny tandläkarhögskola skulle placeras i Malmö.

Den Första Akademiska Utbildningen i Malmö

Tandvårdshögskolan i Malmö var den första högre utbildningsinstitutionen i staden. Som en självständig högskola hade den rätt att utfärda odontologie doktorsgrader, vilket började år 1953. Denna rättighet var en viktig milstolpe för högskolans status och bidrog till att etablera den som en central utbildningsinstitution.

Platsen för Utbildning och Forskning

Trots olika organisationsförändringar har Tandvårdshögskolan alltid varit belägen vid Rådmansvången i Malmö, nära sjukhusområdet. Byggnaderna, designade av arkitekterna Ernst Hawerman och Nils G:son Friberg, började uppföras år 1946. I närheten av dessa historiska byggnader ligger idag Triangelns järnvägsstation, vilket gör högskolan lättillgänglig.

WHO Collaborating Center

Sedan 1986 är Tandvårdshögskolan ett WHO Collaborating Center for Education, Training & Research in Oral Health. Detta innebär att skolan spelar en viktig roll i WHO:s globala hälsoarbete, bland annat genom att ansvara för en omfattande databas som övervakar oral hälsa runt om i världen. Denna databas, känd som WHO Oral Health Country/Area Profile Project, inrättades vid årsskiftet 1995/96 och är en viktig resurs för global tandvård.
Tandläkarhögskolan i Malmö är en ledande institution för odontologisk utbildning och forskning i Sverige.

Utbildningsprogram och Forskning

Tandvårdshögskolan erbjuder idag en rad utbildningsprogram inom tandvård, inklusive utbildning för tandläkare, tandhygienister och tandtekniker. Forskningen vid högskolan är både bred och djup, med fokus på allt från grundläggande vetenskapliga studier till klinisk och tillämpad forskning inom odontologi.

Samverkan med Samhället

En viktig aspekt av Tandvårdshögskolans verksamhet är samverkan med samhället. Genom partnerskap med lokala vårdinrättningar och folktandvården, bidrar högskolan till att förbättra tandhälsan i regionen. Dessutom erbjuder den patientbehandlingar till allmänheten, vilket ger studenterna värdefull praktisk erfarenhet.

Internationellt Utbyte och Samarbeten

Internationellt utbyte och samarbeten är ytterligare en styrka hos Tandvårdshögskolan. Genom utbytesprogram och internationella forskningsprojekt är högskolan en aktiv deltagare i den globala odontologiska gemenskapen.

Alumni och Efterutbildning

Tandvårdshögskolan i Malmö har en stor skara alumni som är verksamma över hela världen. Högskolan erbjuder även efterutbildningar och fortbildningskurser för tandvårdsprofessionen, vilket säkerställer att dess utexaminerade fortsätter att vara ledande inom sina fält.

Avslutande Tankar

Tandvårdshögskolan i Malmö har en lång tradition av att erbjuda högkvalitativ utbildning och forskning inom tandvård. Med sitt rika historiska arv och fortsatta bidrag till odontologin, både lokalt och globalt, fortsätter högskolan att vara en central institution för framtida tandvårdsprofessioner.