Gummiband Tandställning

Vad är en Tandställning?

Tandställning är ett hjälpmedel som används inom ortodonti (tandreglering). Ortodontisk behandling görs för både kosmetisk och funktionell förbättring i förhållande till tandläget.

En tandställning kan vara fast monterad eller vara möjlig att ta ur, till exempel under måltider eller vid tandborstning.Det finns också tandställningar som används endast nattetid.

Gummiband Tandställning – En Guide till Ortodontisk Behandling

Gummiband i tandställningar är en viktig del av den ortodontiska behandlingen. De används för att korrigera bettfel och hjälpa till att flytta tänderna till rätt position. Gummibanden appliceras mellan olika delar av tandställningen och kan variera i styrka och storlek beroende på behandlingens krav.

 • Användning av Gummiband
  • Korrigering av bettfel
  • Assistera i tandrörelse
  • Anpassade efter patientens specifika behov
 • Typer av Gummiband
  • Olika styrkor
  • Olika storlekar
  • Specifika färger för att indikera styrka
 • Skötselråd
  • Byta gummiband regelbundet
  • Rengöra tandställningen och gummiband
  • Konsultera ortodontist vid problem
Faktor Beskrivning
Material Vanligtvis tillverkade av medicinskt gummi
Varaktighet Kan krävas att bäras under större delen av behandlingstiden
Justering Behöver ofta justeras eller bytas ut under behandlingsprocessen

Skötsel av Tandställning

Har man en vanlig tandställning bör man vara noga med att borsta tänderna morgon och kväll, eller efter varje måltid och vid läggdags. Man bör undvika att äta hårda saker de första veckorna. I Sverige är tandställning kostnadsfri för ungdomar under 23 år, och ges till dem som verkligen är i behov.

Fasta Tandställningar med Gummiband

Den fasta tandställningen består av särskilda fästen av metall (eng. brackets) som under behandlingstiden sitter limmade på tänderna och en båge av metall som utövar en bestämd kraft mot tänderna för att på så sätt ändra deras läge. Metallbågen sätts fast i de pålimmade fästena med hjälp av små gummiband eller fästs med metalltråd. Dessa kan sedan lösgöras vid nästa behandlingstillfälle, när tandställningen justeras (aktiveras).

Estetiska Alternativ

Fästena på tänderna kan också göras av keramiskt material, vilket kan upplevas som mer estetiskt. Bågar finns också gjorda i plastmaterial. Nyare typer av brackets har inbyggda fästen för metallbågen, vilket kan göra tandställningen mindre synlig.

Kraft och Justering

Den fasta tandställningen har en kraft som utövas genom att den fästs med viss förspänning. Efter ett tag avtar kraften då tänderna flyttar sig något och metallens kraft mattas. Tandställningen måste då spännas genom att en ny båge sätts in och ger ny kraftverkan. Detta görs vid upprepade behandlingar med lämpliga intervall. Regleringskraften som påverkar tänderna kan bestämmas genom val av lämplig båge och utformningen av denna.

Obehag och Smärta

När tandställningen monteras (eller aktiveras vid behandling) kan patienten uppleva ett visst obehag de första 2–3 dygnen, men detta går normalt över. Det är viktigt att patienter får rätt information om vad de kan förvänta sig för att minska oro och förbättra smärtkontroll.
Gummiband i tandställningar hjälper till att justera bettet genom att föra käkarna i rätt position.

Avtagbara Tandställningar

Den avtagbara tandställningen ger stöd eller utövar tryck emot de tänder som ska regleras. En avtagbar tandställning kan också vara en avslutande fas i tandregleringen eller användas förebyggande.

Lingual Ortodonti

Den traditionella tandställningen sätts utanför tänderna. Men det finns också tandreglerare som arbetar från insidan (lingual ortodonti). Tekniken i övrigt är densamma och den linguala ortodontin är en variant av behandlingsteknik.

Mikroinplantat i Tandregleringen

Till hjälp vid tandregleringen kan också monteras mikroinplantat som tillfälligt fästs i käkbenet och ger stödpunkter för förflyttningen av tänderna.

Behandlingstidens Längd

Behandlingstiden för tandregleringen är beroende på komplexiteten, men mäts i de flesta fall i år. Patientens samarbete och följsamhet till instruktioner är avgörande för en lyckad behandling.