Utbildning Tandsköterska

Utbildning och yrkesroll för tandsköterskor

En tandsköterska spelar en central roll inom tandvården. De arbetar nära tandläkare för att ge patienter den bästa möjliga vården.

En tandsköterskas arbetsuppgifter inkluderar att assistera tandläkare under behandlingar, hantera tandvårdsmaterial, sterilisera instrument och bidra till en god munhygien.Tandsköterskor är även ansvariga för administrativa uppgifter såsom att boka tider och hantera patientjournaler.Deras arbete är avgörande för en effektiv och säker tandvårdspraxis.

 • Assistera tandläkare
  • Förbereda patienten för behandling
  • Överlämna instrument och material under behandling
  • Upprätthålla arbetsfältets sterilitet
 • Hantering av tandvårdsmaterial
  • Beställa och lagra material
  • Se till att material är hållbart och säkert
 • Sterilisering av instrument
  • Rengöra och förbereda instrument för sterilisering
  • Utföra och dokumentera steriliseringsprocessen
 • Administrativa uppgifter
  • Boka och omplanera tider
  • Sköta patientjournaler och dokumentation
Utbildningsnivå Längd Innehåll
Gymnasial utbildning 3 år Grundläggande medicinska och odontologiska kunskaper
Yrkesutbildning Varierande Specialisering inom olika områden av tandvården
Kontinuerlig fortbildning Löpande Uppdateringar om nya behandlingsmetoder och material

Internationella benämningar

Benämningen på en tandsköterska varierar globalt. I USA är den vanligaste termen dental assistant, medan i Storbritannien är det dental nurse. Oavsett titel är arbetskläder en viktig del av yrket, och de ska uppfylla höga hygienstandarder för att förhindra smittspridning. Arbetskläderna består ofta av en kortärmad överdel och byxor, och ibland kompletteras de med ett förkläde.

Legitimation och yrkesstatus i Sverige

I Sverige är tandsköterska inte ett legitimationsyrke, vilket innebär att det inte krävs en statlig licens för att utöva yrket. Historiskt sett har utbildningen varit gymnasial, men efter att den lades ned på 1990-talet har det skett en förändring i hur tandsköterskor utbildas och kvalificeras för yrket.

Tandsköterskeutbildningar idag

Nu för tiden är tandsköterskeutbildningar en del av yrkeshögskolan och finns tillgängliga på flera platser i Sverige. Utbildningens längd varierar mellan 1,5 och 2 år och förutsätter att den studerande har avslutat ett treårigt gymnasieprogram. Dessa utbildningar är utformade för att ge de kunskaper och färdigheter som krävs för att arbeta effektivt inom tandvårdsområdet.
Utbildningen till tandsköterska ger kompetens för assistans vid tandvård och är viktig för en fungerande mottagning.

Oformell utbildning och arbetsplatslärande

Trots att tandsköterska inte är en skyddad yrkestitel i Sverige, finns det många som arbetar inom yrket utan formell utbildning. Dessa personer har ofta fått sin utbildning genom praktisk erfarenhet och arbetsplatslärande. Denna väg kan vara ett alternativ för de som inte har möjlighet att genomgå en formell utbildning, men det väcker även frågor om kvalitetssäkring och yrkesstandarder.

Certifiering av tandsköterskor

Svenska Tandsköterskeförbundet har arbetat för att få till stånd en skyddad yrkestitel för tandsköterskor, men utan framgång. Som ett alternativ har förbundet börjat utfärda certifikat till de tandsköterskor som har genomgått en utbildning enligt den nationella utbildningsplanen och uppnått 325 YH-poäng. Sedan 2020 kan även de med äldre adekvat utbildning bli certifierade, vilket bidrar till en högre yrkesstatus och möjligen en ökad patientsäkerhet.