Räls Tandställning

Räls Tandställning – En Guide till Ortodontisk Behandling

Tandställning, även känd som ortodontisk apparatur, är ett hjälpmedel inom ortodonti som används för att korrigera ojämnheter i tandställningen och bettet. Denna typ av behandling kan ha både kosmetiska och funktionella fördelar, och syftar till att förbättra patientens tandhälsa och utseende.

Tandställningar kan vara fasta eller avtagbara, och i vissa fall används de enbart under natten.

Att välja rätt typ av tandställning är avgörande för behandlingens framgång. Räls tandställning, som ofta är fast, är en populär metod som involverar fästen som limmas fast på tänderna och förbinds med en bågtråd. Denna metod tillåter precisionsjusteringar som gradvis flyttar tänderna till önskad position. Tandställningar kan också bidra till att korrigera bettproblem såsom överbett, underbett och korsbett.

Viktiga komponenter i en räls tandställning

 • Fästen
  • Små hållare som limmas fast på tändernas yta
  • Fungerar som ankarpunkter för bågtråden
 • Bågtråd
  • Den huvudsakliga komponenten som applicerar kraft på tänderna
  • Formas individuellt för att uppnå önskad tandrörelse
 • Ligaturer eller elastiker
  • Används för att hålla bågtråden på plats i fästena
  • Kan vara av metall eller färgade elastiska band
 • Spacers
  • Små ringar som skapar utrymme mellan tänderna före behandlingen
  • Underlättar placeringen av fästen och bågtrådar

Fakta om Tandställningar

Typ av Tandställning Användning Material
Fasta tandställningar Kontinuerlig användning, dag och natt Metall, keramik, plast
Avtagbara tandställningar Periodisk användning, ibland enbart nattetid Plast, metallkomponenter
Invisalign (en typ av osynlig tandställning) Nästan osynlig, avtagbar för måltider och tandvård Transparent plast

Olika Typer av Tandställningar

Det finns flera typer av tandställningar, från traditionella metallställningar till mer diskreta alternativ som keramiska fästen och plastbågar. Även lingual ortodonti, där apparaturen placeras på insidan av tänderna, blir alltmer populär. Utöver dessa finns även invisalign, en serie genomskinliga, avtagbara skenor som gradvis rätar tänderna.

Skötsel och Underhåll

Att ha en tandställning kräver god munhygien. Det är viktigt att borsta tänderna noggrant efter varje måltid och innan läggdags för att förhindra plackbildning och karies. Man bör också vara försiktig med att äta hårda eller klibbiga livsmedel som kan skada apparaturen. Regelbundna besök hos ortodontisten är nödvändiga för att justera och kontrollera tandställningen.

Kostnad och Täckning

I Sverige är tandställningsbehandling kostnadsfri för ungdomar under 23 år som har ett verkligt behov av ortodontisk vård. För vuxna kan kostnaden variera beroende på behandlingens omfattning och typ av tandställning. Många försäkringsbolag erbjuder delvis täckning för dessa kostnader.

Installation och Justering

När en fast tandställning installeras, används speciella fästen (brackets) som limmas på tänderna. En metallbåge som utövar kraft mot tänderna fästs i dessa med hjälp av gummiband eller metalltrådar. Justeringar görs vid uppföljningsbesök för att gradvis flytta tänderna till önskat läge.

Den Avtagbara Tandställningen

Avtagbara tandställningar används för att ge stöd eller utöva tryck mot de tänder som ska regleras. De kan även användas som en del av en avslutande fas i tandregleringsprocessen eller som ett förebyggande hjälpmedel.

Behandlingens Gång

Under de första dagarna efter att en tandställning har monterats kan patienten uppleva obehag eller smärta, men detta avtar vanligtvis snabbt. Behandlingens längd varierar beroende på komplexiteten i det enskilda fallet, men räknas ofta i år.

Tekniska Innovationer

Ortodonti har sett flera tekniska framsteg, inklusive användningen av mikroinplantat som ger ytterligare stödpunkter för tandförflyttning. Dessa små implantat fästs temporärt i käkbenet och är en viktig del i att effektivisera behandlingen.

Att Välja Rätt Tandställning

Att välja rätt typ av tandställning är en viktig del av behandlingsprocessen. Patientens livsstil, estetiska önskemål och behandlingsmål bör alla övervägas. En ortodontisk konsultation kan hjälpa till att bestämma den bästa typen av apparatur för varje individ.
Räls tandställning är en effektiv ortodontisk metod för att korrigera tändernas position och förbättra bettet.

Sammanfattning

Räls tandställning är en effektiv metod för att korrigera tand- och bettproblem. Oavsett om du väljer en fast eller avtagbar modell, är det viktigt att följa din ortodontists råd och ta hand om din tandställning för att säkerställa bästa möjliga resultat. Med rätt skötsel och underhåll kan en tandställning leda till ett friskare leende och förbättrad tandhälsa.