Ultraljud Tandsten

Vad är tandsten?

Tandsten är en hårdnad beläggning, en förkalkning, på tänderna. Den utgörs främst av förkalkade rester av mjuka tandbeläggningar, det vill säga plack.

Tandsten kan orsaka en rad olika tandproblem och är en vanlig orsak till tandköttssjukdomar.Det är därför viktigt att regelbundet ta bort tandsten för att upprätthålla god munhygien och förebygga tandrelaterade sjukdomar.

Ultraljud som metod för att avlägsna tandsten

Ultraljud är en effektiv metod för att avlägsna tandsten. Genom att använda ultraljudsvågor kan tandvårdsprofessionella skonsamt och noggrant ta bort tandsten som byggts upp på och mellan tänderna.

 • Fördelar med ultraljud för tandstenborttagning:
  • Effektivt avlägsnande av tandsten
  • Skonsamt för tänder och tandkött
  • Snabbare behandlingstid jämfört med manuella metoder
 • När bör man ta bort tandsten?
  • Regelbundet som en del av den professionella tandrengöringen
  • Vid tecken på tandköttssjukdomar
  • När mängden tandsten är synlig och störande
Metod Beskrivning Fördelar
Ultraljud Använder ultraljudsvågor för att bryta ned tandsten Effektiv, skonsam, snabb
Manuell skrapning Använder handinstrument för att mekaniskt avlägsna tandsten Precision, kontroll
Laser Använder laserstrålar för att avlägsna tandsten Minimal blödning, reducerar bakterier

Bildandet av tandsten

Tandsten bildas av plack och mineraler. Plack utgörs av en blandning av bakterier, matrester, vävnadsceller som stötts bort, liksom mucin (tjockflytande ämnen från saliv). Plackets råa yta erbjuder ett idealt substrat för vidare plackbildning, vilket kan leda till tandköttsinflammation eller gingivit.

Effekter av tandsten på munhälsan

Tandsten kan leda till inflammation i tandköttet, känd som gingivit. Om tandstenen inte avlägsnas kan det resultera i tandköttsfickor som i sin tur kan leda till fästeförlust och inflammation i tandfästet, parodontit, vilket vanligen leder till tandlossning.

Olika typer av tandsten

Det finns två huvudtyper av tandsten: salivsten och serumsten. Salivsten bildas på tandkronan nära salivkörtlarnas utförsgångar, medan serumsten formeras på rotytan i tandköttsfickorna. Tandsten kan även delas in i supragingival tandsten (ovanför tandköttet) och subgingival tandsten (under tandköttet).

Orsaker till tandstensbildning

Kalkbildningen sker i frånvaro av tillräcklig tandhygien. En gång bildad tandsten sitter så hårt på tänderna att den inte kan tas bort med vanliga hemmetoder, vilket understryker vikten av regelbundna besök hos tandvården.Ultraljudstandsten använder högfrekventa ljudvågor för att effektivt avlägsna tandsten utan att skada emaljen.

Borttagning av tandsten

En patient med tandsten måste besöka sin tandhygienist eller tandläkare så att tandstenen kan avlägsnas med ultraljud eller handinstrument. Denna procedur är en effektiv metod för att ta bort tandsten och förebygga de sjukdomar som tandsten kan leda till.

Ultraljudstekniken mot tandsten

Ultraljud är en modern och effektiv teknik för att avlägsna tandsten. Den supragingivala tandstenen är i regel lätt att avlägsna med ultraljud, medan den subgingivala är svårare och oftare kopplad till gingivit och parodontit på grund av det plack som täcker tandstenen.

Estetiska problem med tandsten

I tandsten bildas oestetiska – oftast gulfärgade – fläckar mycket lättare än på tandemaljen. Dessa fläckar kan dock avlägsnas av tandläkare, vilket bidrar till en bättre estetisk upplevelse och en friskare munhälsa.