KORTFAKTA – Tandläkare i Sverige

Lär dig mer om tandvård och tandläkare i Sverige. Ett av de länder i världen med bäst tandhälsa hos befolkningen.

Gratis tandvård upp till 23

En orsak till att Sverige har så god tandhälsa är att det är gratis för personer upp till och med 23 år att gå till tandläkaren. Eftersom det är gratis kommer ytterst få att ”hoppa över” de årliga kontrollerna och att åtgärda eventuella problem.

Automatisk kallelse vid 3 års ålder

Vårdnadshavare till barn får automatisk kallelse till undersökning när barnet är ungefär 3 år. Detta förutsatt att de är skrivna i den kommunen som de bor i. Kallelsen gäller då till den närmast belägna folktandvården. Vill föräldrarna att barnet istället ska undersökas, och eventuellt behandlas, av en privat tandläkare är detta även möjligt. Det sker då genom att barnet skrivs hos denna tandläkare.

Eget val av tandläkare i Sverige

Som nämns ovan är det upp till varje individ att välja tandläkare i Sverige. Om inget aktivt val sker kommer personen däremot vara skriven hos den lokala tandläkaren.

  • Vid flytt
    Vid flytt behöver man själv söka upp en klinik och skriva sig där. Detta för att få den årliga kallelsen. I annat fall kommer fortfarande den gamla tandvårdskliniken att höra av sig när det blir dags.
  • Fritt och gratis val
    Utöver Folktandvården finns ett stort utbud av privata tandläkare i Sverige. Kostnadsmässigt finns skillnader så det kan löna sig att jämföra. Det är alltid gratis att byta klinik och skriva sig hos någon annan.
  • Helst inte byte under pågående behandling
    Om en grundligare undersökning, eller behandling, påbörjas finns en fördel att hålla sig till samma klinik. Det finns nämligen inte något centralt register för samtliga tandläkare i Sverige. Påbörjas en behandling kan det därmed bli svårt för en annan klinik att ta över vilket kan skapa ytterligare kostnad om de behöver genomföra ytterligare undersökningar.

Utbilda sig till tandläkare i Sverige

Generellt är det svårt att komma in på utbildningarna till tandläkare i Sverige. Detta utifrån att det finns få platser och att många söker sig till dessa platser. Det brukar därmed krävas mycket högt medelbetyg eller höga poäng på högskoleprovet.

Det som sedan väntar är 5 år av studier och efter denna tid kan ansökan ske till Socialstyrelsen om att få en legitimation. De som sedan har arbetat minst två år kan välja specialistutbildning.