Tandläkare Högkostnadsskydd

Tandläkare och Högkostnadsskyddet – En Guide till Tandvårdsstöd i Sverige

Statligt tandvårdsstöd är ett ekonomiskt stöd som tillhandahålls av svenska staten för att hjälpa individer att täcka delar av sina tandvårdskostnader. Detta stöd är särskilt viktigt då tandvård kan vara kostsamt och inte alltid täcks fullt ut av den vanliga sjukvårdsförsäkringen.

I Sverige är tandvården avgiftsfri för barn och ungdomar upp till 24 år, vilket är en del av det bredare stödet för att främja munhälsa bland yngre befolkningen.

 • Grundläggande tandvårdsstöd
  • Allmänna tandvårdsbidraget (ATB)
  • Referensprislista som styr priserna på vanliga behandlingar
 • Högkostnadsskyddet
  • Reducerar kostnaderna för tandvård vid större behandlingar
  • Progressiv kostnadsstruktur som ökar stödet ju mer patienten betalar
 • Särskilda tandvårdsbidraget
  • För personer med vissa sjukdomar eller funktionsnedsättningar
  • Ger extra ekonomiskt stöd utöver det vanliga tandvårdsstödet
Åldersgrupp Allmänt tandvårdsbidrag (ATB) Högkostnadsskyddets gräns
30-74 år 300 kr/år 15 000 kr
75+ år 600 kr/år 15 000 kr
Under 30 år Varierar 3 000 kr

Primära mål för tandvårdsstödet

De primära målen för det statliga tandvårdsstödet är att främja god munhälsa genom att göra tandvård mer tillgänglig och överkomlig för alla samhällsmedborgare. Detta uppnås genom olika former av ekonomiskt stöd som gör att patienter kan söka och få tandvård utan att oroa sig för höga kostnader.

Olika delar av tandvårdsstödet

Tandvårdsstödet i Sverige består av flera olika delar, inklusive allmänt tandvårdsbidrag (ATB), särskilt tandvårdsbidrag och högkostnadsskydd. Varje del har sina egna kriterier och syften för att säkerställa att stödet når de patienter som behöver det mest.

Allmänt tandvårdsbidrag (ATB)

Allmänt tandvårdsbidrag är avsett att uppmuntra vuxna att regelbundet besöka tandläkaren för undersökningar och förebyggande vård. Bidragets storlek varierar beroende på åldersgrupp, med en högre summa tilldelad de som är i åldersgrupperna 20–29 och 65 år och äldre. Detta bidrag förnyas årligen och kan sparas under en tvåårsperiod.

Särskilt tandvårdsbidrag för särskilda behov

Särskilt tandvårdsbidrag är avsett för patienter som behöver extra tandvård på grund av vissa sjukdomar eller funktionsnedsättningar. Detta bidrag förnyas varje halvår och kan inte sparas, men det kan delas upp och användas vid flera olika tandvårdsbesök.

Förståelse för Högkostnadsskyddet

Högkostnadsskyddet är en väsentlig del av tandvårdsstödet som syftar till att göra tandvård ekonomiskt överkomlig för personer med omfattande tandvårdsbehov. Detta skydd träder i kraft när tandvårdskostnaderna för en individ överstiger en viss gräns under en tolvmånadersperiod.

Ersättningsnivåer inom Högkostnadsskyddet

Det finns två ersättningsnivåer inom högkostnadsskyddet, vilka bestämmer hur mycket av kostnaderna som staten kommer att täcka. Dessa nivåer är avsedda att ge större ekonomiskt stöd till de individer som har de högsta tandvårdskostnaderna.

Effekterna av tandvårdsreformen 2008

Tandvårdsreformen som genomfördes 1 juli 2008 hade som syfte att förbättra tillgängligheten och rådigheten till tandvård i Sverige. Reformen införde bland annat det allmänna tandvårdsbidraget och högkostnadsskyddet för att uppmuntra regelbundna tandläkarbesök och göra omfattande tandvård mer överkomlig.
Tandläkare högkostnadsskydd minskar din ekonomiska börda vid dyra tandvårdsbehandlingar.

Vad är referenspris?

Referenspris är ett fastställt pris som Försäkringskassan använder för att bestämma ersättningen för tandvårdsåtgärder som täcks av högkostnadsskyddet. Detta pris inkluderar kostnader för behandling samt material och är avgörande för att bestämma den ekonomiska ersättningen till patienten.