Folktandvården Uppsala

Folktandvården i Uppsala – Tandvård för alla i Uppsala

Folktandvården i Uppsala är en tandvårdsklinik som erbjuder en mängd olika tjänster och behandlingar för patienter i Uppsala-området. Kliniken har en lång historia av att erbjuda högkvalitativ tandvård till patienter i alla åldrar, och har ett team av erfarna tandläkare och tandhygienister som är specialiserade på att behandla allt från vanliga tandproblem till mer komplicerade fall.

Tjänster och behandlingar som erbjuds på Folktandvården Uppsala inkluderar allt från rutinmässig tandvård som tandrengöring och tandfyllningar till mer avancerade behandlingar som tandimplantat och tandreglering. Kliniken erbjuder också en mängd olika patientinformationstjänster, inklusive rådgivning om tandhälsa och förebyggande vård.

Folktandvården Uppsala har ett dedikerat team av tandläkare och tandhygienister som arbetar tillsammans för att erbjuda den bästa möjliga tandvården till patienterna. Kliniken är också engagerad i forskning och utveckling av nya tandvårdsbehandlingar och tekniker för att säkerställa att patienterna alltid har tillgång till den senaste och mest effektiva tandvården.

Tjänster och Behandlingar

Allmäntandvård

Folktandvården Uppsala erbjuder allmäntandvård för både barn och vuxna. Detta inkluderar regelbundna undersökningar, tandrengöring, fyllningar, rotfyllningar och tandutdragningar. Vid undersökning av tänderna kan tandläkaren upptäcka eventuella problem och ge råd om hur man kan förebygga tandproblem i framtiden. Folktandvården Uppsala har modern utrustning och använder sig av de senaste teknikerna för att ge bästa möjliga vård.folktandvarden-uppsala

Specialisttandvård

Folktandvården Uppsala har också specialisttandvård för patienter med mer komplexa tandproblem. Specialister inom områden som till exempel käkkirurgi, parodontologi och ortodonti finns tillgängliga för att ge patienterna den bästa möjliga vården. Vid behov kan patienter remitteras till specialisttandvård på annan ort.

Akut tandvård

Folktandvården Uppsala erbjuder akut tandvård för patienter som har akuta tandproblem, såsom tandvärk eller skadade tänder. Akut tandvård är tillgänglig både under och utanför ordinarie öppettider. Vid akuta besvär är det viktigt att söka vård så snart som möjligt för att undvika att problemen förvärras.

I tabellen nedan sammanfattas de tjänster som erbjuds på Folktandvården Uppsala:

Tjänster Beskrivning
Allmäntandvård Reguljära undersökningar, tandrengöring, fyllningar, rotfyllningar och tandutdragningar
Specialisttandvård Specialistvård inom käkkirurgi, parodontologi och ortodonti
Akut tandvård Akut vård för patienter med akuta tandproblem

Folktandvården Uppsala strävar efter att ge patienterna den bästa möjliga tandvården. Med hjälp av modern utrustning och erfarna tandläkare och specialister kan patienterna känna sig trygga i att de får den vård de behöver.

Patientinformation

Boka Tid

Folktandvården Uppsala erbjuder enkel och snabb bokning av tandvårdstider för både vuxna och barn. Det går att boka tid via telefon, online eller genom att besöka någon av deras kliniker personligen. För att boka tid behöver man ha sitt personnummer och eventuella försäkringsuppgifter till hands. Folktandvården Uppsala har även möjlighet att erbjuda tolkningstjänster för personer med språksvårigheter eller hörselnedsättning. Läs artikeln om ämnet Folktandvården Vällingby här.

Priser och Försäkringar

Folktandvården Uppsala erbjuder prisvärda tandvårdstjänster för både vuxna och barn. De har avtal med flera försäkringsbolag och kan erbjuda direktreglering för de som har tandvårdsförsäkring. För de som inte har försäkring finns möjlighet att betala med betalkort eller faktura. Folktandvården Uppsala har även möjlighet att erbjuda frisktandvård för barn och ungdomar upp till 23 år.

Tillgänglighet

Folktandvården Uppsala strävar efter att vara tillgängliga för alla. De har kliniker som är anpassade för personer med funktionsnedsättningar och har möjlighet att erbjuda tolkningstjänster för personer med språksvårigheter eller hörselnedsättning. För personer med dövblindhet eller vuxendövhet finns möjlighet att boka tid hos en av deras dövblindtolkar eller teckenspråkstolkar. För de som lider av tandvårdsrädsla finns möjlighet att boka tid hos en av deras specialutbildade tandläkare.

Vårt Team

Kompetens och Erfarenhet

Folktandvården Uppsala har ett erfaret och kompetent team av tandläkare, tandhygienister och tandsköterskor som arbetar tillsammans för att ge patienterna den bästa möjliga tandvården. Tandläkarna på kliniken har lång erfarenhet inom olika områden av tandvård, vilket gör att de kan erbjuda en bred kunskap inom tandhälsa. Tandhygienisterna är specialiserade på förebyggande tandvård och arbetar för att minska risken för tandproblem och sjukdomar. Tandsköterskorna stöttar tandläkarna och tandhygienisterna i deras arbete och är en viktig del av teamet.

Verksamhetschefen och arbetsledaren på Folktandvården Uppsala ser till att teamet alltid har tillgång till den senaste kunskapen inom tandvård. De ser också till att teamet arbetar effektivt och samarbetar väl för att ge patienterna den bästa möjliga vården.

Samarbeten inom Klinikerna

På Folktandvården Uppsala arbetar tandläkare, tandhygienister och tandsköterskor tillsammans för att ge patienterna den bästa möjliga tandvården. De samarbetar också med varandra för att säkerställa att patienterna får en helhetsbedömning och den bästa möjliga behandlingen. Samarbetet mellan teammedlemmarna är viktigt för att ge patienterna en trygg och professionell tandvård.

Inom kliniken finns det också möjlighet för teammedlemmarna att samarbeta med specialister inom olika områden av tandvård. Detta gör att patienterna kan få den bästa möjliga vården även om de har mer komplexa tandproblem.

Forskning och Utveckling

Folktandvården Uppsala är ständigt engagerade i forsknings- och utvecklingsprojekt för att förbättra kvaliteten på tandvård i regionen Uppsala. Genom att utveckla nya metoder och tekniker kan Folktandvården Uppsala erbjuda hög kvalitet på tandvård till sina patienter.

  • Folktandvården Uppsala samarbetar med flera forskningsinstitutioner och universitet för att genomföra forskningsprojekt inom olika områden. Forskningsprojekten fokuserar på att förbättra diagnostik, behandling och förebyggande av tandproblem.
  • Ett av de pågående forskningsprojekten är att utveckla en ny metod för att behandla karies. Metoden baseras på en ny teknik som använder sig av laser för att ta bort karies. Forskningsprojektet har visat lovande resultat och förväntas att förbättra behandlingsresultatet och minska risken för komplikationer.
  • Folktandvården Uppsala genomför också utvecklingsprojekt för att förbättra kvaliteten på tandvård. Genom att utveckla nya rutiner och processer kan Folktandvården Uppsala erbjuda högre kvalitet på tandvård. Ett av de pågående utvecklingsprojekten är att förbättra patientupplevelsen genom att erbjuda mer personlig tandvård och kortare väntetider.
  • Genom att fortsätta engagera sig i forskning och utveckling kan Folktandvården Uppsala fortsätta att erbjuda hög kvalitet på tandvård till sina patienter i regionen Uppsala.

Vanliga frågor

Hur bokar jag en akuttid hos Folktandvården i Uppsala?

För att boka en akuttid hos Folktandvården i Uppsala kan man ringa till den akuta tandvårdsmottagningen på telefonnummer 018-611 20 00. Mottagningen har öppet måndag till fredag kl. 08:00-16:00. Här finns en artikel på samma tema: Folktandvården Helsingborg.

Vad ingår i prislistan hos Folktandvården i Uppsala?

Prislistan hos Folktandvården i Uppsala innehåller en rad olika behandlingar, som exempelvis undersökning, tandrengöring, fyllningar, rotfyllning och tandutdragning. Priserna varierar beroende på vilken behandling man behöver. Folktandvården har även avtal med landstinget vilket innebär att man kan få subventionerad tandvård.

Hur kan jag boka en tid hos Folktandvården Vretgränd?

För att boka en tid hos Folktandvården Vretgränd kan man antingen ringa till mottagningen på telefonnummer 018-611 22 00 eller boka tid via deras hemsida. Det går även att boka tid via appen ”Min Tandvård”.

Vilka specialisttandvårdstjänster erbjuds i Uppsala?

Folktandvården i Uppsala erbjuder specialisttandvård inom områdena ortodonti, parodontologi, pedodonti, protetik och käkkirurgi. För att få specialisttandvård behöver man ha en remiss från sin tandläkare.

Är tandvårdskostnader lägre hos Folktandvården jämfört med privata tandläkare?

Tandvårdskostnaderna hos Folktandvården är generellt sett lägre än hos privata tandläkare. Folktandvården har även avtal med landstinget vilket gör att man kan få subventionerad tandvård.

Till vilken ålder är tandvård kostnadsfri i Uppsala?

Tandvård är kostnadsfri för barn och ungdomar upp till 23 år i Uppsala. För personer över 23 år gäller subventionerade priser om man har rätt till tandvårdssubvention från landstinget.